Υπηρεσίες

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το ερασιτεχνικό δίπλωμα λήγει στο 65ο έτος της ηλικίας σας και ανανεώνεται για 3 χρόνια. Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Πρωτότυπο δίπλωμα
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Βιβλιάριο υγείας**
 • Πιστοποιητικά από οφθαλμίατρο-παθολόγο καταβάλλοντας 10 ευρώ στον καθένα
 • Παράβολο 50+30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου των 18 ευρώ

Εάν το δίπλωμα είναι ή παλιό ή φθαρμένο ή υπάρχουν αλλαγές στοιχείων χρειάζεται παράβολο δημοσίου ταμείο των 9,02 ευρώ

* Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για προερχόμενους από χώρες Ε.Ε., 95 ημέρες.

** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας, 2 φωτογραφίες

Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:

 1. Γενική αίματος
 2. Ουρίας σακχάρου
 3. Καρδιογράφημα
 4. Ακτινογραφία θώρακος

 


ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανανέωση γίνεται κάθε 5 χρόνια. Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Πρωτότυπο δίπλωμα
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Βιβλιάριο υγείας**
 • Πιστοποιητικά από οφθαλμίατρο-παθολόγο καταβάλλοντας 10 ευρώ στον καθένα
 • Παράβολο 50+30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου των 18 ευρώ

Εάν το δίπλωμα είναι ή παλιό ή φθαρμένο ή υπάρχουν αλλαγές στοιχείων χρειάζεται παράβολο δημοσίου ταμείο των 9,02 ευρώ

* Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για προερχόμενους από χώρες Ε.Ε., 95 ημέρες.

** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας, 2 φωτογραφίες

Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:

 1. Γενική αίματος
 2. Ουρίας σακχάρου
 3. Καρδιογράφημα
 4. Ακτινογραφία θώρακος

 

 


 

ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που έγινε κλοπή και υπάρχει βεβαίωση από την αστυνομία δεν χρειάζεται το παράβολο των 30 ευρώ. Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Παράβολο των 30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο για νέου τύπου δίπλωμα
 • Παράβολο των 30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο για την κλοπή
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου των 9,02 ευρώ

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για προερχόμενους από χώρες Ε.Ε., 95 ημέρες.


 

ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Βιβλιάριο υγείας**
 • Πιστοποιητικά από οφθαλμίατρο-παθολόγο καταβάλλοντας 10 ευρώ στον καθένα
 • Παράβολο 50+30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολο των 30 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο για την κλοπή
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου των 18 ευρώ
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου των 9,02 ευρώ

 


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Να είστε κάτοχος διπλώματος Β΄ κατηγορίας (ερασιτεχνικό)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • 6 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Βιβλιάριο υγείας**
 • Πιστοποιητικά από οφθαλμίατρο-παθολόγο καταβάλλοντας 10 ευρώ στον καθένα
 • Παράβολο 50 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Τεχνικής Σχολής
 • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

** Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας, 2 φωτογραφίες

Εάν δεν έχετε βιβλιάριο, θα χρειαστείτε τις παρακάτω εξετάσεις:

 1. Γενική αίματος
 2. Ουρίας σακχάρου
 3. Καρδιογράφημα
 4. Ακτινογραφία θώρακος

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ (Εάν είστε κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Να είστε κάτοχος διπλώματος Β΄ κατηγορίας (ερασιτεχνικό)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
 • Παράβολο των 50 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης


ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που έχει λήξει το ερασιτεχνικό σας δίπλωμα, θα πρέπει πρώτα να ανανεώσετε το δίπλωμα και έπειτα την ειδική άδεια ταξί (το ερασιτεχνικό ανανεώνεται κάθε 15 έτη, ενώ η ειδική άδεια ΤΑΞΙ κάθε 5 έτη). Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
 • Φωτοτυπία διπλώματος (να μην έχει λήξει)
 • Ειδική άδεια ταξί και φωτοτυπία της
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
 • Αριθμό ΑΦΜ
 • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)
 • Παράβολο είσπραξης δημοσίου ταμείου των 50 ευρώ (εάν έχει παρέλθει εξάμηνο της ισχύος, το παράβολο είναι πενταπλάσιο, 250 ευρώ
 • Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οίκοθεν από την υπηρεσία

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης

services