Η Σχολή

Στη Σχολή Οδηγών Κωστάκης, με εμπειρία 20 και πλέον  ετών στην εκπαίδευση υποψηφίων  οδηγών, γνωρίζουμε καλά  τον τρόπο για την γρήγορη και σωστή εκμάθησή σας. Με συνεχείς μετεκπαιδεύσεις και  κατάρτιση σε σχολές, είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού μαθητή.

Οι εκπαιδευτές της Σχολής μας, συνδυάζοντας την εμπειρία με τη σύγχρονη αντίληψη, αναλαμβάνουν την υπεύθυνη, οργανωμένη και επιτυχή εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών. Η διδασκαλία ακολουθεί έναν τρόπο σύγχρονο, απλό και μεθοδικό και στοχεύει, όχι μόνο στην επιτυχία των εξετάσεων του Υπουργείου, αλλά κυρίως στη μετέπειτα ορθή και ασφαλή κυκλοφορία των οδηγών στο δρόμο.

Αυτό που μας ξεχωρίζει από τις άλλες σχολές είναι ότι το κύριο μέλημα μας δεν είναι μόνο πως θα περάσουν οι υποψήφιοι τις εξετάσεις, αλλά πως θα μάθουν να οδηγούν σωστά. Για αυτό και διευκολύνουμε τους μαθητές μας με οποιοδήποτε τρόπο απαιτείται: με ευέλικτες ώρες για την διενέργεια των μαθημάτων και με την πραγματοποίηση μαθημάτων με τα αυτοκίνητα των υποψηφίων, ώστε να εξοικειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

 

services