Διπλώματα

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

**Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων εκτός Ε.Ε., πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους προερχόμενους από την Ε.Ε. 91 ημέρες.

 

Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα (AM): Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

* Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του

* Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. 185 συνεχόμενες μέρες , και για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

* Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

* Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

* Συναίνεση και από τους δύο κηδεμόνες ότι επιτρέπουν την έκδοση του διπλώματος οδήγησης τύπου ΑΜ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 50 € + 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολα 10€ + 10€ από Δημόσιο Ταμείο ( για θεωρητική και πρακτική εξέταση)
 • Παράβολο 18 € από το Δημόσιο Ταμείο
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. (καταβάλλοντας 10 ευρώ σε κάθε ιατρό).
 • Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:
 • Βιβλιάριο υγείας
 • Αστυνομική ταυτότητά
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, ΑΦΜ, και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

 

- Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολο 27 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών
 • Παράβολα 10€ + 10€ από Δημόσιο Ταμείο ( για θεωρητική και πρακτική εξέταση)

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες

- Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες


 

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3 (Α1), μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

* Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. ( Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος είναι κάτοχος της κατηγορίας Α2 για 2 χρόνια τότε μπορεί να «βγάλει» το δίπλωμα Α από την ηλικία των 22.)

* Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. 185 συνεχόμενες μέρες , και για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

* Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

* Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 50 € + 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολα 10€ + 10€ από Δημόσιο Ταμείο (για κάθε πρακτική και θεωρητική εξέταση)
 • Παράβολο 18 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. (καταβάλλοντας 10 ευρώ σε κάθε ιατρό).

 

- Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:

 

 • Βιβλιάριο υγείας
 • Αστυνομική ταυτότητά
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, ΑΦΜ, και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

 

 

- Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολο 27 € από το Δημόσιο Ταμείο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών
 • Παράβολα 10€ + 10€ από Δημόσιο Ταμείο (για κάθε πρακτική και θεωρητική εξέταση)

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα (Β,Γ,Δ,ΕΓ)

Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ δίπλωμα Α

θεωρητικά : 2 ώρες ( Δεν απαιτείται εξέταση)

Πρακτικά : 7 ώρες


 

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 400 cc (Α2).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

* Να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

* Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. 185 συνεχόμενες μέρες , και για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

* Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

* Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

 

 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 50 € + 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολα 10€ + 10€ από Δημόσιο Ταμείο (για κάθε πρακτική και θεωρητική εξέταση)
 • Παράβολο 18 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. (καταβάλλοντας 10 ευρώ σε κάθε ιατρό).

 

 

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:

 

 • Βιβλιάριο υγείας
 • Αστυνομική ταυτότητά
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, ΑΦΜ, και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

 

 

- Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολο 27 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. , και ότι δεν Κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών
 • Παράβολα 10€ + 10€ από Δημόσιο Ταμείο (για κάθε πρακτική και θεωρητική εξέταση)

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες

- Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα (Β,Γ,Δ,ΕΓ)

Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα (ΑΜ,Α1)

Θεωρητικά : 2 ώρες ( Δεν απαιτείται εξέταση) - Πρακτικά : 7 ώρες

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 600 cc (Α).

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

* Να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του. ( Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος είναι κάτοχος της κατηγορίας Α2 για 2 χρόνια τότε μπορεί να «βγάλει» το δίπλωμα Α από την ηλικία των 22.)

* Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. 185 συνεχόμενες μέρες , και για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

* Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

* Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

 

 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 50 € + 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολα 10€ + 10€ από Δημόσιο Ταμείο για κάθε πρακτική και θεωρητική εξέταση
 • Παράβολο 18 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε (καταβάλλοντας 10 ευρώ σε κάθε ιατρό).

 

 

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:

 

 • Βιβλιάριο υγείας
 • Αστυνομική ταυτότητά
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, ΑΦΜ, και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

 

 

- Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

 

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολο 27 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. , και ότι δεν Κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών
 • Παράβολα 10€ + 10€ από Δημόσιο Ταμείο (για κάθε πρακτική και θεωρητική εξέταση)

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 11 ώρες (θεωρία Μοτοσικλέτας)

Πρακτικά: 14 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα (ΑΜ.Α1,Α2)

Θεωρητικά : 2 ώρες ( Δεν απαιτείται εξέταση )

Πρακτικά : 7 ώρες 


 

2) Επιβατηγά (Β’ κατηγορία)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

Να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του.

Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Β'.

Να επιτύχει σε θεωρητική (ένα δεν έχει άλλο δίπλωμα) και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα 50€ +30€ από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολα 10€ + 10€ από Δημόσιο Ταμείο (για κάθε θεωρητική και πρακτική εξέταση)
 • Παράβολο 18 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε (καταβάλλοντας 10 ευρώ σε κάθε ιατρό).

 

- Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:

 • Βιβλιάριο υγείας
 • Αστυνομική ταυτότητά
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

 

- Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα (ΑΜ,Α1,Α2,Α)

 • Φωτογραφίες (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολο 10€ από Δημόσιο Ταμείο για πρακτική εξέταση
 • Παράβολο 27€ από το Δημόσιο Ταμείο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 21 ώρες

Πρακτικά: 25 ώρες

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

Θεωρητικά: 6 ώρες θεωρητικά

(Δεν απαιτείται εξέταση)

Πρακτικά: 18 ώρες 


 

Κατηγορία Γ (Φορτηγό)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

* Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

* Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

* Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' τουλάχιστον.

* Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους (σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός βγάλει και το Π.Ε.Ι. δεν έχει περιορισμό στο ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος) ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ'. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ'.

* Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 50 € + 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:
 • Αίματος –Ουρίας - Σακχάρου
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Καρδιογράφημα
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. (καταβάλλοντας 10 ευρώ σε κάθε ιατρό).

 

- Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:

 • Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος
 • Παράβολα Δημοσίου Ταμείου 108 €
 • Παράβολο 10 € από Δημόσιο Ταμείο για θεωρητική εξέταση
 • Παράβολο 20€ + 20€ από Δημόσιο Ταμείο σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός θέλει και Π.Ε.Ι.

 

- Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 • Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος
 • Παράβολα Δημοσίου Ταμείου 108€
 • Παράβολο 10 € + 10 € για θεωρητική και πρακτική εξέταση από Δημόσιο Ταμείο
 • Παράβολο 20€ + 20€ από Δημόσιο Ταμείο σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός θέλει και Π.Ε.Ι.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικά: 16 ώρες

Πρακτικά: 15 ώρες

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 6 ΩΡΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6 ΩΡΕΣ 


 

Κατηγορία Δ (Λεωφορείο)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

* Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

* Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

* Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄, τουλάχιστον.

* Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Ι μαζί με το δίπλωμα. ( Σε περίπτωση που δεν γίνει έκδοση Π.Ε.Ι τότε προϋποθέτει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του).

* Σε περίπτωση που ο οδηγός βγάλει μαζί με το δίπλωμα και το Π.Ε.Ι. δεν υπάρχει ο περιορισμός για οδήγηση μέχρι 50 χιλιομέτρων.

* Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ'.

* Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

* Σε περίπτωση που δεν βγάλει Π.Ε.Ι. το δίπλωμα ισχύει μόνο για τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του νόμου .. . . .. . .

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 50 € + 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο:
 • Αίματος – Ουρίας - Σακχάρου
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Καρδιογράφημα
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. (καταβάλλοντας 10 ευρώ σε κάθε ιατρό).

 

-  Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:

 • Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Παράβολο 10 € + 10 € για θεωρητική και πρακτική εξέταση από Δημόσιο Ταμείο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ , και ότι δεν κατέχει άλλη * Φάκελος
 • Παράβολα Δημοσίου Ταμείου 108,15€
 • Παράβολο 20€ + 20€ από Δημόσιο Ταμείο σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός θέλει και Π.Ε.Ι.

 

- Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Παράβολο 10 € + 10 € για θεωρητική και πρακτική εξέταση από Δημόσιο Ταμείο
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος
 • Παράβολα Δημοσίου Ταμείου 108,15€
 • Παράβολο 20€ + 20€ από Δημόσιο Ταμείο σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός θέλει και Π.Ε.Ι.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικά: 15 ώρες ή 6 αν έχει δίπλωμα κατηγορίας Γ’

Πρακτικά: 15 ώρες η 6 ώρες αν έχει δίπλωμα κατηγορίας Γ΄


Κατηγορία ΕΓ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

* Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.

* Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

* Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ'.

* Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του εάν έχει στην Γ κατηγορία Π.Ε.Ι. αλλιώς το 21ο έτος της ηλικίας του .

* Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
 • Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
 • Φάκελος
 • Παράβολα Δημοσίου Ταμείου 108,15€
 • Παράβολο 20€ από Δημόσιο Ταμείο σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός θέλει και Π.Ε.Ι.
 • 10 € παράβολο από Δημόσιο Ταμείο για κάθε εξέταση (+ 20 € για Π.Ε.Ι.)

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται

Πρακτικά: 8 ώρες

services